Na základě usnesení výroční členské schůze ze dne 6.1.2013 se rozhodlo. Že plnění brigádnické povinnosti bude nadále probíhat formou finanční náhrady. Využívá se tímto § 6 písmena E stanov Moravského Rybářského Svazu. Ti členové, kteří by měli zájem se podílet na vykonaných pracích nechť se nahlásí v prodejně Rybářských potřeb U žabky do 28.2.2014, následně pak budou dle možností oslovení v průběhu celého roku.

                                                                              Za MRS MO Podivín předseda Petr Švec