Informace O MĚSTĚ PODIVÍNĚ

Kartografie 
Pro přespolní rybáře krátce představím město Podivín které leží v těsné blízkosti lednicko-valtického areálu, v okrese Břeclav v kraji Jihomoravském.

Historie
Kostel sv. Petra a Pavla (1. pol. 13. stol.)
 
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Janův hrad (imitace zříceniny středověkého hradu vystavěná v roce 1807) 
Židovský hřbitov s obřadní vstupní halou; nejstarší ze zhruba 1000 náhrobků je z roku 1694
Chodby a sklepení – památka stoleté přítomnosti novokřtěnců 

Příroda
Jihovýchodně od města leží Přírodní park Niva Dyje a Lednicko-valtický areál (pod ochranou UNESCO), na východě CHKO Pálava.

Doprava
Město Podivín leží cca 1 km od dálnice D2 - exit 4. Dopravní obslužnost je též MHD tak i vlakovými spoji

Ubytování

V ramci naší organizace disponujeme ubytovací kapacitou. Podrobnosti najdete v rubrice Ubytování.